UITRUBRIEKEN
Voorpagina
Dagtips
Uit eten
Theaters
Evenementen
Wandelen
Uit-winkelen
Museum & Galerie
Vakanties
Festivals
Educatief
Dierentuinen
Concerten
Campings
Beurzen
Attractieparken
Bioscopen
LINKS
CONTACT
DISCLAIMER
Iswanto Hartono verbindt de Oude Kerk met koloniaal verleden Indonesië
Werk van de Indonesische kunstenaar Iswanto Hartono.
Werk van de Indonesische kunstenaar Iswanto Hartono.

In de Oude Kerk is van 29 september t/m 15 november een tentoonstelling te zien, die is ingericht door de Indonesische kunstenaar Iswanto Hartono. Iswanto Hartono verbindt de geschiedenis van de Oude Kerk met het koloniaal verleden van Indonesië, vanuit een antropologisch en archeologisch perspectief.

Speciaal voor de Oude Kerk creëert Iswanto Hartono een aantal site-specifieke werken. Binnen dit monumentale gebouw overdenkt de kunstenaar het thema van kolonisatie dat onlosmakelijk met de geschiedenis van de Oude Kerk verbonden is. Kijk maar naar de vele praalgraven van de zeevaarders die op pad gingen om de wereld te koloniseren.

Het waren deze mannen die als nationale helden geëerd werden, maar die inmiddels ook symbool staan voor een etnocentrische toe-eigening van de ander, op grond van een eigen cultureel perspectief.

NIEUW WERK

Hartono bestudeerde de monumenten in de Oude Kerk en bracht deze in relatie tot de ontheemde monumenten op Banda (Molukken, Indonesië). Ooit werden deze door de Nederlanders opgericht om gebeurtenissen of daden te memoreren die buiten de context van de gekoloniseerde culturen vielen. Tegenwoordig vragen we ons af wat deze monumenten exact herdenken. De verschrikkelijke annexatie, slavernij en onderdrukking? Of louter de aanwezigheid van een overheerser? In het licht hiervan creëert de kunstenaar nieuw werk dat ons bewust maakt van een koloniale historie, een verleden dat tegenwoordig zo vaak bewust vergeten wordt. In de loop van de tentoonstelling zal het werk langzaam vergaan, net zoals bepaalde culturen en tradities in Indonesië verdwenen zijn. En net zoals dit verleden nog amper erkend wordt door de Nederlanders.

De tentoonstelling vindt plaats in een aantal stijlkamers van de Oude Kerk en begint op 28 september in aanwezigheid van de kunstenaar. In een korte stellingname verdedigen twee historici het voortbestaan van (inmiddels) controversiële monumenten.

KRITISCH BEWUSTZIJN

Met zijn interdisciplinaire praktijk concentreert Iswanto Hartono zich voornamelijk op themas zoals geschiedenis, tijd, ruimte en stedelijkheid. De kunstenaar, opgeleid als architect, heeft een grote interesse in structuur en vorm en in alternatief gebruik van een ruimte. Hartono streeft naar een kritisch bewustzijn van een ruimte, onderzoekt wat dit begrip ruimte nu eigenlijk inhoudt en hoe wij het als vanzelfsprekend ervaren. Hartono is in het bijzonder genteresseerd in Indonesische tradities en een geschiedenis die tegenwoordig vaak vergeten wordt. Ook in eerdere projecten stond het onderwerp van kolonisatie en de strijd om identiteit in een hedendaags Indonesië centraal

NIEUW PUBLIEK

De Oude Kerk startte in 2012 met een interhistorisch programma waarin hedendaagse kunst en geschiedenis een relatie aangaan. Inmiddels heeft zij zich op dit gebied een nog steeds groeiende reputatie verworven. De spraakmakende installaties genereren een rap toenemend nieuw publiek voor de kunst; in de Oude Kerk staat de kunstervaring centraal.

De projecten in de Oude Kerk ontstaan altijd op de plek zelf (site-specifiek), vanuit cultuurhistorische waarden, zijn doorgaans omvangrijk (de kerk telt 3000 m2) en zorgvuldig gemaakt: het gebouw uit 1306 kent een strikte gebruiksaanwijzing. Buurt en omgeving worden bij de totstandkoming van nieuw werk actief betrokken.

EUROPALIA

Sinds 1969 biedt de Brusselse kunstbiënnale EUROPALIA ARTS FESTIVAL belangstellenden de gelegenheid om de kunst en cultuur van een gastland te ontdekken. Dit jaar ligt de focus op Indonesië. In het kader van EUROPALIA programmeert de Oude Kerk, die in het verleden via de zeevaart nauw met Indonesië verbonden was, een tentoonstelling die onze gezamenlijke geschiedenis aan het licht brengt.

PRAKTISCHE INFORMATIE

Iswanto Hartono

curator: Jacqueline Grandjean

29 september t/m 15 november 2017

Oude Kerk, Oudekerksplein (wallen), Amsterdam

prijs: 10 euro (Museumkaart, Vrienden van de Oude Kerk, ICOM card, I Amsterdam city card, stadspas vrij entree)

Openingstijden: dagelijks 10 - 18 uur, op zondag 13 - 17:30 uur

Meer informatie op www.oudekerk.nl   Museum & Galerie