UITRUBRIEKEN
Voorpagina
Dagtips
Uit eten
Theaters
Evenementen
Wandelen
Uit-winkelen
Museum & Galerie
Vakanties
Festivals
Educatief
Dierentuinen
Concerten
Campings
Beurzen
Attractieparken
Bioscopen
LINKS
CONTACT
DISCLAIMER
Hedendaagse kijk op ambachten in het Zuiderzeemuseum
Studio ZZM is een actieve werkplek waar historische, ambachtelijke expertise opnieuw wordt genterpreteerd.
Studio ZZM is een actieve werkplek waar historische, ambachtelijke expertise opnieuw wordt genterpreteerd.

Vanaf vrijdag 30 juni presenteert het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen de nieuwe tentoonstelling Studio ZZM, een dynamisch programma van presentaties, workshops, lezingen en debatten binnen de eigen historische context.

Het museum wordt benaderd als studio: een actieve werkplek waar historische, ambachtelijke expertise opnieuw wordt genterpreteerd en waar tegelijkertijd kennis en ideeën kunnen worden uitgewisseld. Studio ZZM is een reflectieplek voor het Zuiderzeemuseum van de toekomst.
NIEUW WERK
In zes studios gaan zes internationaal bekende ontwerpers vanuit hun eigen culturele achtergrond aan de slag. In dialoog met verschillende ambachtsleermeesters van het museum maken de ontwerpers bäke, Martino Gamper, Alexis Gautier, Jing He, Noam Toran & Marloes ten Bhömer, Studio Brynjar & Veronika nieuw werk, dat zal evolueren tijdens de tentoonstellingsperiode. Studio ZZM is een samenwerkingsproject met de Design Academy Eindhoven en curatoren Jan Boelen en Evelien Bracke.
VERSCHILLENDE BENADERINGEN
De internationale ontwerpers kijken vanuit hun eigen cultuur en achtergrond naar het Zuiderzeemuseum en brengen hun wereld, kennis en discipline binnen in het museum. Elke ontwerper benadrukt een ander aspect van ambachten of crafts: crafts as an extended field, waarbij de focus niet enkel ligt op technische expertise. Zo focust Maki op het historische belang van samenwerking en dialoog tussen ambachtslieden, tonen Noam Toran en Marloes ten Bhömer de sociaal-politieke omstandigheden van de ambachtslieden via een worksong en benaderen Brynjar & Veronika vooral de antropologische kant van ambachtelijkheid.
ZELFBOUWINSTALLATIE
In een zevende studio kunnen bezoekers zelf aan de slag met OpenStructures PlayStation 1; een interactieve zelfbouwinstallatie. Hiertoe is het OpenStructures-principe van ontwerpers Thomas Lommée en Christiane Högner opgevat als een modulair bouwsysteem; een digitale meccano bestaande uit diverse onderdelen. Voor de OpenStructures PlayStation 1 editie ontworpen voor het Zuiderzeemuseum maakten de ambachtslieden van het museum nieuwe onderdelen die de bestaande stukken aanvulden. Zo werd een hedendaags ontwerp- en bouwsysteem verbonden met traditionele ambachten, materialen en expertise.
DESIGN EN HET ZUIDERZEEMUSEUM
Het Zuiderzeemuseum geeft jaarlijks opdrachten aan kunstenaars en ontwerpers om kennis uit het museum verder te ontwikkelen tot nieuwe inzichten en deze toe te passen. Studio ZZM legt (opnieuw) verbindingen tussen heden en verleden, tussen designers en ambachtsleermeesters, tussen het buiten- en het binnenmuseum, tussen objecten uit de collectie en hedendaagse designobjecten en tussen Nederland en de wereld.
JAN BOELEN
Jan Boelen (1967, Genk) is afgestudeerd als productontwerper aan de Media & Design Academie (KHLim), tegenwoordig de LUCA, Campus C-mine, in Genk. Momenteel vervult hij de functie van artistiek directeur van Z33, een huis voor actuele kunst in Hasselt en is Afdelingshoofd van de Masteropleiding aan de Design Academy Eindhoven. In opdracht van de Permanente Deputatie van de Provincie Limburg, heeft Jan Boelen het Provinciale Centrum voor Beeldende Kunsten omgevormd tot Z33, een huis voor actuele kunst.
EVELIEN BRACKE
Evelien Bracke (1980, Gent) is zelfstandig conservator en projectcoördinator. Ze is als kunsthistoricus afgestudeerd aan de Universiteit van Gent. Ze heeft van 2010 tot 2015 gewerkt voor Z33, een huis voor actuele kunst in Hasselt, waar ze als conservator en coördinator optrad voor diverse tentoonstellingen. Ze was betrokken bij verschillende onderzoeksprojecten aan het Sint Lucas Universiteitscollege voor Kunst en Design in Antwerpen en heeft enkele jaren gewerkt voor galerie Fifty One Fine Art Photography in Antwerpen. Voor Z33 heeft ze onlangs nog gefungeerd als conservator van de tentoonstelling MANUFACTUUR 3.0 in de context van de stadstriënnale Hasselt-Genk.
AUTHENTIEKE PANDEN
Het Zuiderzeemuseum richt zich op de cultuur van het voormalige Zuiderzeegebied en het huidige en toekomstige IJsselmeergebied. In het buitenmuseum staan authentieke panden uit dorpen rond de voormalige Zuiderzee. Hier komt jong en oud in aanraking met de Zuiderzeecultuur. Zo kunnen bezoekers een touw slaan, op bezoek bij Urker inwoners of mee-eten in een huishouden van 1920. In het binnenmuseum maken bezoekers kennis met kunst, cultuur en erfgoed van voor en na de afsluiting van de Zuiderzee. Ook is er een schepenhal vol historische boten. Kenmerkend voor het Zuiderzeemuseum is dat het de cultuurhistorische collectie verra ssend verbindt met hedendaagse kunst, vormgeving en design.
PRAKTISCHE INFORMATIE
Het buitenmuseum is geopend tot en met zondag 29 oktober 2017 van 10.00 tot 17.00 uur.

Het binnenmuseum is het gehele jaar geopend van 10.00 tot 17.00 uur, met uitzondering van eerste kerstdag.

Honden en andere huisdieren worden niet toegelaten in het binnen- en buitenmuseum. Blindengeleidehonden in functie en officieel opgeleide hulphonden zijn wel toegestaan.

Meer informatie op www.zuiderzeemuseum.nl   Museum & Galerie