UITRUBRIEKEN
Voorpagina
Dagtips
Uit eten
Theaters
Evenementen
Wandelen
Uit-winkelen
Museum & Galerie
Vakanties
Festivals
Dierentuinen
Dance-party's
Concerten
Beurzen
Attractieparken
LINKS
CONTACT
DISCLAIMER
Fietsend vogels kijken in het Reitdiepgebied
Lepelaars actief in het Reitdiepgebied. Foto: Gerrit Kiekebos.
Lepelaars actief in het Reitdiepgebied. Foto: Gerrit Kiekebos.


Op zaterdag 24 maart organiseert Het Groninger Landschap een fietstocht rond het thema vogels kijken in het Reitdiepgebied.

Deze fietstocht gaat door de vogelrijke gebieden Koningslaagte, rond Harssensbosch en Paddepoel. Het Groninger Landschap voert in deze gebieden een beheer gericht op het bieden van een goede foerageer- en broedomgeving voor weidevogels.

Onderweg kijken we uit naar vogels die onder gunstige omstandigheden in grote aantallen te zien zullen zijn. Te denken valt aan kievit, grutto en tureluur. Maar ook smient, krak-, slob- en kuifeend. De laatste paar jaren worden in dit gebied ongeveer 30 verschillende soorten gespot.

PRAKTISCHE INFORMATIE

Verzamelpunt: Bezoekerscentrum Reitdiep, Wolddijk 103, 9738 AD in Groningen.

Tijd: 9.00 - 12.00 uur

Deelname is gratis.

Deze fietstocht is circa 12 kilometer lang.

Aanmelden: via www.groningerlandschap.nl   Dagtips